Kosten aanvullend onderzoek

 

Huisartsenzorg valt onder de basiszorg en wordt niet verrekend met uw eigen risico. Dat betekent dat u niet hoeft te betalen voor een bezoek aan of van uw huisarts, assistente en praktijkverpleegkundige. Ook niet voor bepaalde onderzoeken die op de praktijk worden gedaan, zoals een ECG, bloeddrukmeting of spirometrie.

Als uw huisarts extra onderzoeken aanvraagt, zoals bloedonderzoek of een rontgenfoto, dan worden de kosten eerst verrekend met uw eigen risico. Ook medicijnen die uw arts voorschrijft vallen onder uw eigen risico. Daarbij is het zo dat sommige medicijnen, zoals bijvoorbeeld maagtabletten, helemaal niet meer vergoed worden. Die moet u zelf betalen, ook als uw eigen risico al is opgemaakt. Informeer daarom bij twijfel altijd eerst bij uw zorgverzekeraar.

Voor alle actuele tarieven van het labaoratorium van Certe, kunt u terecht op de website: www.certe.nl
Voor actuele tarieven van het laboratorium van Nij Smellinghe, kunt u terecht op dewebsite: www.nijsmellinghe.nl  

 

Ook doorverwijzingen naar een specialist of andere zorgverlener (bijvoorbeeld de fysiotherapeut) komen eerst ten laste van uw eigen risico. Zorgverzekeraars maken elk hun eigen afspraken met ziekenhuizen. Soms zijn bepaalde behandelingen niet bij het ziekenhuis van uw keuze ingekocht. Of worden sommige kosten alleen vergoed indien u een bepaalde aanvullende verzekering heeft afgesloten. Hoe dat in uw geval precies is geregeld, is geheel afhankelijk vam uw zorgverzekering. Informeer daarom altijd eerst bij uw zorgverzekeraar of kijk uw polisvoorwaarden goed na.


De meeste ziekenhuizen hebben een speciale afdeling waar u kunt informeren naar kosten van een bepaalde behandeling. Deze tarieven zijn over het algemeen ook terug te vinden op de website van het ziekenhuis.

 

Herhaalrecepten aanvragen

U kunt binnenkort via een speciale telefoonlijn of via een beveiligde website uw  herhaalmedicatie bestellen. Klik voor nadere informatie  op 'herhaalrecepten' in de linker kolom. Wilt u direct via de website bestellen? Klik dan op: logo medicatie

Ook kunt u bellen met de receptenlijn: 088-0800221